اخبار و تازه ها
  • خود مراقبتی گام اول سلامت است
    خود مراقبتی، گام اول سلامت است و باید یادبگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم.
  • وزیر بهداشت در جمع مردم خاش؛ استان سیستان و بلوچستان استعدادهای زیادی برای حرکت رو به جلو وجود دارد/سال 93 نمای خدمت رسانی در حوزه سلامت متفاوت خواهد بود
    وزیر بهداشت گفت: استان سیستان و بلوچستان استعدادهای زیادی برای حرکت رو به جلو وجود دارد.
  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز؛ خود مراقبتی را جایگزین خود درمانی کنیم/ خوددرمانی پدیده ای شایع
    رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: با توسعه آموزش همگانی میتوان شعار " پیشگیری بهتر از درمان است" را نهادینه کرد.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه