اخبار و تازه ها
اولین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در تشخیص بیماریها

اولین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در تشخیص بیماریها - 9 و 10 خرداد 1392 - دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، محورهای همایش: تشخیص نانو مولکولی ، تصویر برداری نانوئی ، آنالیزهای میکروفلوئیدی و نانو فلوئیدی ، سامانه های میکرو الکتریکی و نانو الکتریکی تشخیصی ، نانو زیست حسگرها ، ریز آرایه ها ونانو تراشه ها ، تجهیز آلات نانوئی در روش های تشخیصی ،

اولین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در تشخیص بیماریها  - 9 و 10 خرداد 1392  - دانشگاه علوم پزشکی مازندران


محورهای همایش :


- تشخیص نانو مولکولی
- تصویر برداری نانوئی
- آنالیزهای میکروفلوئیدی و نانو فلوئیدی
- سامانه های میکرو الکتریکی و نانو الکتریکی تشخیصی
- نانو زیست حسگرها
- ریز آرایه ها ونانو تراشه ها
- تجهیز آلات نانوئی در روش های تشخیصی

 

مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 اردیبهشت  1392

آدرس دبیرخانه همایش : ساری - میدان معلم - معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن دبیرخانه : 01513261247

site: nanodiag.mazums.ac.ir

Email : nanodiag@mazums.ac.ir

کد خبر : ۵۵۵۷ تاریخ ارسال : پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۹۲